Gå til meny

OMOD har i flere møter med Toll- og avgiftsdirektoratet foreslått forbedring av tollinspeksjonen for å unngå at den oppleves rasistisk.