Gå til meny

Angreskjemaet iranarar i Norge blir pressa til å skrive under på kan få konsekvensar for opphaldsløyvet deira, meiner NOAS.