Gå til meny

Samfunnsforsker hevder at debatten om hvorvidt reindriftsnæringen har rett til å eksistere i Finnmark preges av rasisme.