Gå til meny

- Vold er absolutt ikke akseptabelt, og det er skjerpende at sjåføren kommer med rasistiske utsagn.