Gå til meny

Det er for utrolig til å være sant, men kan likevel ikke benektes: I en høringsuttalelse om Samerettsutvalgets innstilling, skriver Rørosbygdenes skogeierlag at samene i distriktet umulig kan være urbefolkning