Gå til meny

Det gjentar seg på ny. Europas største og mest diskriminerte minoritet, romfolket (sigøynerne), blir hardest rammet av problemene som følger i finanskrisens kjølvann. Og de er også mest utsatt for den fremmedfiendtlighet rasisme vi har sett i Europa de siste sju-åtte årene.