Gå til meny

Hva gjør vi med asylsøkerbarna? Hvilket grunnlag for et normalt liv gir år etter år i et asylmottak? Hvordan er egentlig forholdene for barn i et asylmottak? Dette er bare noen av alle spørsmålene som Ruth Fluge stiller. Hun opplever som støttekontakt for et asylsøkerbarn deres hverdag i et mottak, på lite godt og ekstremt mye vondt.