Gå til meny

Sametingets visepresident Laila Susanne Vars disputerte i dag for sin doktorgrad. Tema var samefolkets rett til selvbestemmelse.