Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 19.03.2010
Viktig bok: Rasenes oppfinnelse av Torgeir Skorgen.

Harald Eias hjernevask gjør det nødvendig å friske opp kunnskapen om myten om menneskeraser.

(kjop)Kjøp

Moderne biologi har avskrevet ideen om menneskeraser. Allerede i 1950 vedtok FN at rase ikke var et ord som skulle beskrive grupper av mennesker. Men myten er likevel er seiglivet myte, og vi ser stadig utslag av at ikke-biologer bruker ordet.

SOS Rasisme mener rasisme og ordet “rase” henger tett sammen. Strengt oversatt betyr rasisme nettopp raselære. Når noen tillegger folk med mørk hudfarge bestemte egenskaper går det tydelige røtter tilbake til raseideologien og kolonialismen fra før 2. verdenskrig.

Bok mot raser

Torgeir Skorgens bok Rasenes oppfinnelse kom ut i 2002 og tok først og fremst for seg raseideologiens historie.

Det er en skremmende og for mange ukjent historie forfatteren tar oss med inn i. I dag framstår det som vanvittig og latterlig å prøve og dele Norge inn i forskjellige raser som kortskaller og langskaller.

Men det er først og fremst skremmende – når man har i bakhodet at dette var allment aksepterte ideer. Dette var myter alle trodde på i et skyggefullt kapittel i norsk historie.

Mennesker er individer – uansett hudfarge!

Leser en boka får man god kunnskap for å slå tilbake rasistiske myter som fins.

Samtidig avkler Torgeir Skorgen også arvtagerne til den klassiske raseideologien. Determinismen – eller ideen om at livet er forhåndsbestemt – finner vi igjen i mange av dagens offentlige debatter. Kulturbakgrunn får en altoverskyggende rolle.

Bell-kurvens galskap

Det er ikke gitt ut mange bøker på norsk som tar for seg Bell-kurven (som omtales i et av programmene til Harald Eia), men Torgeir Skorgen tar tak i dette på en enkel og tydelig måte mot slutten av boka.

Et utdrag fra boka om dette:

Heller ikke den moderne psykologiens forskning på antatt rasebetingede sammenhenger mellom arv og intelligens har kunnet gi noe overbevisende svar. Disse diskusjonene var tabuisert etter krigen, men har særlig fått vind i seilene i USA i de senere år. Nå som før består den avgjørende vanskeligheten i det å skulle skille de arvelige faktorene fra de miljømessige.

Disse debattene toppet seg da boken The Bell Curve ble utgitt i USA i 1994, hvor psykologen Herrnstein sammen med statsviteren Murray “dokumenterte” at den svarte afrikanske befolkningen i gjennomsnitt scoret 15 poeng dårligere på intelligenstester enn hvite. Bokens hovedanliggende sammenfatter utgiverne slik: “Denne boken er om forskjeller i intellektuell kapasitet mellom individer og grupper og hva disse forskjellene betyr for Amerikas fremtid.”%(super)185% Forfatterne oppfatter ungdommens intelligensnivå som den viktigste forklaring på sosiale problemer som fattigdom, skolesvikt og kriminalitet. Og fordi intelligens i hovedsak er genetisk bestemt, er det begrensede muligheter for at dette ville bedre seg med kulturelle og sosiale reformer.

Som bokens kritikere påpekte, er slike tester svært problematiske med hensyn [til] utvalget av intervjuobjekter, deres motivasjon og språkforståelse og i forhold til utvalg av spørsmål og deltakernes og forskernes fortolkninger av disse. I mange tilfeller gjenspeiler testene kunnskaps- og profesjonsfelter hvor den svarte befolkningen er underrepresentert på grunn av sosiale, økonomiske og kulturelle sperrer.%(super)186%

Brutal kamp

Også i fredelige Norge har mytene om menneskeraser tatt menneskeliv.

Først og fremst har en av våre nasjonale minoriteter fått unngjelde – romanifolket – det som på folkemunne har blitt kalt tatere. Fram til 70-tallet var de og mange andre grupper i Norge gjenstand for rasehygiene. Fram til 70-tallet eksisterte det en lov om sterilisering som handlet om å foredle og beskytte den nordiske rasen.

Vi må slå tilbake mot mytene som i sin ytterste konsekvens kan oppsummeres med “menneskenes skjebne er naturgitt ut fra rase”.

Vi må skolere oss og vi må avkle og trenge tilbake de rasistiske mytene, enten det er over middagsbordet, i kantina på skolen eller på en vegg på Facebook.

Kjøp boka her:

(kjop)* Tanum