Gå til meny

Det er et paradoks at advokaten har 48 timer på å sende en klage, mens forvaltningen bruker uker og måneder på saksbehandling.