Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 21.04.2010
Skallemåling er avlegs. Illustrasjon fra boken «Racerne», utgitt av Mot Dag i 1925.

Harald Eia hevdet at Hjernevask om raser ikke konkluderte. Vi viser i denne kronikken hvorfor Eia likevel er farlig.

12. april var turen kommet til rasistisk Hjernevask. Harald Eia hevder at han ikke konkluderer i programmet.

Problemet er at det politiske prosjektet til Harald Eia ikke lar seg skjule bak noe fikenblad. Folk som kjenner intervjuobjektene hans fra før, gjennomskuer han.

Intelligensen har skylda

Framstillingen av Charles Murray, som ga ut «Bell-kurven» i 1993, er hinsides alt det vi trodde NRK var i stand til å vise. Bell-kurven er ikke en bok som forsøker å forklare intelligensforskjellene i USA, men den vil forklare det store gapet i rikdom mellom mørkhuda og lyshuda amerikanere. Den kvalme sannheten kommer raskt fram; det er intelligensforskjeller som har skylda.

Det Murray faktisk står for er at fordi svarte mennesker er dumme får de dårligere jobber, begår mer kriminalitet og lever kortere.

Det går en rød tråd tilbake til da ordet «rase» ble tatt i bruk om mennesker på 1700-tallet. Grev Henrik de Boulainvilliers la fram ideen om at Frankrike var delt i to raser: de herskende frankerne og du undertrykte gallerne. Det var altså naturen selv som var årsak til at de med «blått blod» hadde priviligier og sto over de andre. Det var denne grevens ideer som var utgangspunkt for raseideologien i tiden som kom – og som kuliminerte i Holocaust.

Murray tar opp tråden i raseideologien: å presse naturvitenskaplige forklaringer på samfunnsmessige forhold.

Hvorfor stiller ikke Harald Eia ett kritisk spørsmål til Murray? Vi klarer ikke å tolke det som noe annet enn at Murray og Eia har samme dagsorden.

Biologenes fravær

Eia intervjuer ikke biologer om disse spørsmålene. Han snakker med politiske aktører som ivrer etter å forsvare at genene styrer alt.

Biologenes genforskning viser at det ikke finnes menneskeraser. [1]

Forskningsprosjektet Human Genome Project, som fortsatt pågår, har vist at det ikke er klare genetiske skiller mellom nasjonaliteter. Det er bare mange glidende overganger og stor variasjon innenfor gruppene. De individuelle forskjellene mellom mennesker er store – mye større enn de små og glidende overgangene mellom folkeslag. Individer forandrer seg dramatisk under forskjellige miljø.

Eia intervjuer professor Dag Erik Undlien som sier at vi har 99,5% av genene felles. Ut av dette framstiller Eia det som om det er 0,5% genetiske forskjeller mellom folkegrupper. Dette er feil. Det er inntil 0,5% genetiske forskjeller mellom individer, for eksempel mellom Harald Eia og meg. Mellom folkegrupper er den genetiske variasjonen langt mindre.

Undlien selv mener at det ikke finnes raser. 20. februar 2008 skrev han sammen med Thomas Hylland Eriksen: “Et hovedpoeng i nydarwinistisk forskning er at folk er forbløffende like overalt.” [2]

IQ fordummer

Hjernevask bruker IQ-tester for å fremstille mørkhuda amerikanere som dummere enn andre amerikanere fra naturens side.

For det første baserer de det bildet på hva gjennomsnittlig IQ er. Gjennomsnitt sier oss ingenting om biologiske forutsetninger. Mørke afrikanere har like gode genetiske forutsetninger som hvite vest-europeere til å ta doktorgraden i matematikk.

For det andre er ikke IQ og intelligens det samme. De fleste IQ-tester passer best til å plukke ut hvem som har best forutsetninger for å være ingeniører i et vestlig konkurransesamfunn. Jo høyere teknisk nivå det er i samfunnet, jo høyere skårer folk. James R. Flynn viser for eksempel at nederlandske vernepliktiges IQ har økt med 21 poeng i løpet av 30 år (1952-1982). [3]

Det siste poenget er at det ikke er et mekanisk forhold mellom arv og miljø – heller ikke når det gjelder intelligens. Blir du ikke utfordret vil du ikke utvikle deg heller, og da vil du forbli dum. Hvis du derimot får utfordringer vil du bli smartere. Harald Eia sprer et statisk syn på dette: Arv+Miljø=Sannhet. I den virkelige biologien er det en vekselsvirkning mellom arv og miljø – hele veien.

Skjebnetro

Å tro at genene bestemmer hva slags liv man får er skjebnetro. Det har ingenting i moderne vitenskaplig forskning å gjøre. Alle sider ved folk utvikler seg hele tiden, men spesielt gjør hjernen det. Det er derfor nazister kan slutte å være nazister. Det er derfor mennesker er i stand til å løse stadig større utfordringer. Det er derfor det nytter å kjempe for et bedre og mer opplyst samfunn, med rom for alle.

Hjernevask er en ideologisk gavepakke til rasister. Forhåpentligvis tvinger den oss andre til å hente fram faktisk kunnskap og slå tilbake mytene.

Referanser:

  1. ^Må avvise rasebegrepet – Meninger – Debatt – Aftenposten.no. aftenposten.no (21. april 2010(2010-04-21). Arkivert fra originalen 21. april 2010 (2010-04-21)
  2. ^Inni er vi ulike – Meninger – Debatt – Aftenposten.no. aftenposten.no (8. januar 2008(2008-01-08). Arkivert fra originalen 13. april 2010 (2010-04-13)
  3. ^Flynn effect – Wikipedia, the free encyclopedia: wikipedia.org (18. april 2010(2010-04-18). Arkivert fra originalen 21. april 2010 (2010-04-21)