Gå til meny
Publisert av Regionalrådet mot tortur og for frihet og menneskerettigheter i Midtøsten 25.08.2010
Abdulkarim Hossain, nestleder i Foreningen for syriske kurdere i Norge (KKSN) . Foto: KKSN

SOS Rasisme bringer her en oversettelse av en tekst som beviser at Abdulkarim Hossain også tidligere ble forfulgt for sin politiske aktivitet i Syria.

Regionalrådet mot tortur og for frihet og menneskerettigheter i Midtøsten

19. august 2010

Med stor bekymring fikk vi melding om at norske myndigheter har arrestert aktivisten Abdulkarim Hossain, født i Alleppo 16. desember 1959 og medlem i Foreningen for syriske kurdere i Norge. Han ble arrestert i går i Oslo, og myndighetene har bestemt seg for å sende ham tilbake til Syria den 19. august 2010 klokken 1600. Han flyktet fra Syria på grunn av det store presset på ham og forfølgelse av syriske sikkerhetsstyrker. Forfølgelsen av ham kommer av at han har deltatt i mange aktiviteter som tjener den kurdiske saken og til støtte for menneskerettigheter.

Det må også nevnes at Abdulkarim Hossain ble anholdt av landets sikkerhetsstyrker i byen Alleppo (avdeling 322) tre ganger og i lengre tid i perioden 1998 til 2000. Han ble også anholdt av den politiske sikkerhetsavdelingen til syriske myndigheter i 2002. De ovennevnte avdelingene er spesielt til bare for å overvåke politiske aktiviteter og forfølge politiske aktivister.

Pass- og immigrasjonskontoret i Syria utstedte også reiseforbud mot Abdulkarim Hossain den 9. desember 1999, noe som gir ham totalt reiseforbud. Dette var ifølge vedtak nummer 2292/B, og dette ble meldt til alle syriske grensestasjoner. Det viste seg at dette vedtaket er utstedt av den syriske etterretningstjenestens avdeling 255, datert 19. oktober 1999 ifølge ordrenummer 42529/45.

Vi ber norske myndigheter om å ikke returnere kurderaktivisten Abdulkarim Hossain og gi ham oppholdstillatelse i Norge. Hvis han blir sendt tilbake, vil det være fare for hans liv og helse. Han kommer til å bli fengslet og torturert på grunn av sine politiske aktiviteter, som av syriske myndigheter anses som kriminelle. Antakelig vil dette medføre en rettsak for ham i den syriske «høyesterett for rikets sikkerhet», som mangler den minste grad av rettssikkerhet. Denne rettsinstansen ble dannet etter det som kalles lov for unntakstilstand (noe som er vanlig i landet), og mangler som sagt det minste av objektivitet, upartiskhet og rettssikkerhet. Mange kurdiske aktivister er dømt her, noe som har medført ulike typer fysisk og psykisk tortur. Dette har i sin tur sørget for at mange aktivister har tatt livet av seg.

Samtidig ber vi menneskerettighetsorganisasjoner overalt om å sette press på norske myndigheter for å hindre utsendelsen. Vi håper han kan få opphold i Norge

Sheikh Khaled Al-Khalaf
Leder for Regionalrådet mot tortur og for frihet og menneskerettigheter i Midtøsten – RCAT
19. august 2010