Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme/KKSN 26.08.2010
Abdulkarim Hossain. Foto: KKSN

SOS Rasisme har engasjert seg i kampen for å hente Abdulkarim Hossain tilbake til Norge etter tvangsdeportasjonen forrige uke. Vi forsøker å sammenfatte hvem Abdulkarim er.

Abdulkarim Hossain er syrisk kurder, og ble født i Aleppo – Syrias nest største by – 16. desember 1959. I 1977 giftet han seg med kona Amal Hamza, som kom til Norge i 2010. Hun har søkt asyl og bor på flyktningemottak i Kristiansand. De har fem barn sammen, men alle disse bor fortsatt i Aleppo.

Abdulkarim Hossain har siden 1980 arbeidet aktivt for menneskerettigheter og kurdernes rettigheter i hjemlandet Syria. Den kurdiske minoriteten i landet er svært undertrykt, og alle former for politisk organisering i kurdiske partier er forbudt. Det kurdiske flagget og andre nasjonale symboler er også forbudt å bruke. I tillegg er det ikke lov å bruke det kurdiske språket eller å gi barn kurdiske navn.

Hundretusenvis av kurdere i Syria lever som statsløse i eget land. De har ingen dokumenter som beviser deres identitet, og kan derfor heller ikke reise noe sted. Antallet er ikke sikkert, men ifølge organisasjonen Refugees International dreier det seg om minst 300.000 statsløse kurdere i Syria.

Anholdt tre ganger tidligere

Fra 1998 til 2000 ble Abdulkarim Hossain til sammen tre ganger anholdt av landets sikkerhetsstyrker i Aleppo. I 2002 ble han anholdt av den politiske sikkerhetsavdelingen, en spesialenhet som kun brukes i forbindelse med politiske aktiviteter. Han fikk også utstedt reiseforbud den 9. desember 1999 på grunn av sine politiske aktiviteter.

Abdulkarim Hossain kom til Norge i 2006 og søkte om asyl. Han har siden da vært styremedlem og nestleder i Foreningen for syriske kurdere i Norge (KKSN) og aktiv i SOS Rasisme. Dette engasjementet er også kjent av syriske myndigheter. KKSN er en svært aktiv demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon opprettet av syriske kurdere i Norge. Organisasjonen arbeider for interessene til syriske kurdere i Norge, blant annet hva gjelder kvinners rettigheter og integrering.