Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 26.08.2010
Fra markeringa 19. august. Foto: SOS Rasisme

Amnesty International lanserer i disse dager en kampanje mot norske myndigheter for å få Abdulkarim Hossain løslatt fra fengsel. Vi bringer en tentativ oversettelse av deres tekster om saken.

Syrisk kurder arrestert og risikerer tortur

En syrisk kurder har blitt hold på enecelle siden 19. august etter at han ble tvangsreturnert fra Norge til Syra. Det er stor fare for at han blir torturert. Abdulkarim Hossain ble arrestert ved ankomst Damaskus internasjonale lufthavn den 19. august. Han ble den dagen tilsynelatende tatt til Bab al-Musala-fengselet, som blir drevet av pass- og immigrasjonsdirektoratet i hovedstaden Damaskus. Man antar at han dagen etter ble tatt til Al-Faiha-fengselet drevet av den politiske etterretningstjenesten i Damaskus. Den politiske etterretningstjenesten er en av mange avdelinger av den syriske sikkerhetstjenesten som med jevne mellomrom arresterer mennesker på bare den ringeste mistanke om å være i opposisjon til myndighetene. Myndighetene har fortalt familen hans hvor an her, men har avslått å la de eller advokaten hans besøke ham.

Abdulkarim Hossain forlot Syria og endte opp i Norge i februar 2006. Han søkte om asyl, men søknaden hans ble endelig avslått. Han ble arrestert den 17. august 2010 og satt på et fly i følge med to norske politifolk til Damaskus dagen etter.

Abdulkarim Hossain er nestleder i Foreningen for syriske kurdere i Norge, en ikke-statlig organisasjon med formål om å øke bevisstheten rundt den kurdiske minoriteten i Syria.

Han lider av diabetes og trenger jevnlig medisin, en kontrollert diett og medisinsk oppsyn.

Skriv derfor med én gang på arabisk, engelsk, fransk eller på ditt eget språk et brev hvor du:

  • uttrykker bekymring over at Abdulkarim Hossain er satt på enecelle i en situasjon hvor han risikerer tortur eller annen dårlig behandling;
  • oppfordrer myndighetene til å garantere at Abdulkarim Hossain ikke vil bli torturert eller på annet vis utsatt for dårlig behandlig, og påminner dem at Syria er en stat som har underskrevet FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CAT);
  • ber dem om å la Abdulkarim Hossain umiddelbart få kontakt med familien sin, en advokat etter eget valg og enhver form for medisinsk behandling som han måtte trenge;
  • oppfordrer dem til å løslate ham uten utsettelse dersom han ikke blir tiltalt for en innlysende forbrytelse.

Send derfor appeller innen 7. oktober til: President
His Excellency Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 332 3410
Tiltaleform: Your Excellency

Minister of Interior
His Excellency Major Sa’id Mohamed Samour
Ministry of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 222 3428
Tiltaleform: Your Excellency

Send kopi til:
Justisminister Knut Storberget
Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0032 Oslo
E-post: knut.storberget@dep.no

Send også kopi til den syriske diplomatiske representasjonen som er akkreditert i ditt land.

Syrisk kurder arrestert og risikerer tortur

Tillegsinformasjon

Kurdere i Syria er sårbare for å bli utsatt for langvarig, vilkårlig fengsling, tortur og annen dårlig behandling, særlig hvis de blir assosiert med kurdiske politiske partier eller grupper som arbeider for å spre bevissthet rundt behandlingen av kurdere i Syria.Til og med familiemedlemmer av de som antas å være kurdiske aktivister kan bli arrestert og holdt i enecelle.

Asylsøkere som blir returnert til Syra risikerer arrestasjon hvis de forlot landet på en måte som er i strid med syrisk lov, det vil si uten tillatelse eller med falske papier. Etter syrisk lov kan en hver som har brukt falsk identitet for å reise til utlandet fengsles i opptil to år.

En kurder, Khaled Kenjo, ble arrestert i september 2009, tolv dager etter at han ble tvangsreturnert til Tyskland, hvor han uten hell hadde søkt asyl. Han ble anklaget for å ”kringkaste falske nyheter i utlandet som kunne skade statens rykte”, visstnok siden Tyskland hadde tatt del i aktiviteter for å fremme kurdiske minoritetsrettigheter i Syria. 30. desember lot Qamishli militærrett ham bli sluppet fri mot kausjon. Han har uttalt at han ble torturert i fangenskap.

Norges forpliktelser ifølge egen og internasjonal lov, inkludert FNs konvensjon om flyktningers stilling av 1951 og tilleggsprotokollen av 1967, konvensjonen mot tortur, og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen forbyr å returnere noen til et land hvor de risikerer å bli forfulgt, torturert eller annen dårlig behandling og andre grove brudd på menneskerettighetene.