Gå til meny

Et vedtak av Utledningsnemdas (UNE) stornemnd i en enkeltsak gjør at UNEs direktør besluttet inntil videre å suspendere utreiseplikten for somaliske borgere til Mogadishu.