Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 16.11.2010
Rombarn som tigger til livets opphold i Kosovo. Foto: Matthijs Gall

17. november mobiliserer tyske antirasister til demonstrasjon for at 14.000 kosovere som kom til landet på slutten av nittitallet.

Kosovere er den nye samlebetegnelsen på alle innbyggere i staten Kosovo, som erklærte seg selvstendig fra Serbia den 17. februar 2008 og inkluderer således både serbere, albanere og romfolk. Blant de 14.000 kosoverne som sterke krefter vil kaste ut av Tyskland, finner vi både albanere, serbere, og ikke minst romfolk, som utgjør rundt 10.000 av dem som eventuelt må tilbake til et land mange ikke lenger har noe forhold til.

Menneskene det er snakk om, har vært i Tyskland i mer enn ti år. Barna deres snakker stort sett hverken serbisk eller albansk og har gått i tysk skole, noe som gjør Kosovo til et fullstendig ukjent land for dem. Og særlig for romfolket vil dette føre til en håpløs situasjon.

Arbeidsledigheten blant romfolk i Kosovo er på så godt som 100 % i et land hvor 45 % av alle arbeidsføre ikke har noen jobb å gå til. Rasistiske overgrep mot romfolk i landet blir sjelden eller aldri etterforsket, de tvinges til å bo på forgiftet mark fra tidligere fabrikker og må samle søppel for å overleve. I tillegg er har de ikke rett til skikkelige helsetjenester.

De som trues med deportasjon fra Tyskland ventes av en grusom framtid uten sjanse til arbeid eller et verdig liv. Vi ønsker antirasister i Tyskland lykke til med kampen for å la disse få bli i landet mange av dem etter hvert hører hjemme i.