Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 30.11.2010
Den samiske videregående skolen i Kautokeino - med på å drive samer til selvmord etter Aud Marthinsens mening. Foto: jechstra

Frp-politiker Aud Marthinsens påstander om at samiskopplæring i skolen kan ha sammenheng med høyere selvmordstall blant den samiske befolkningen sammenlignet med den øvrige befolkningen beviser partiets toleranse for rasisme. Det hevder nestleder i SOS Rasisme, Kenneth Fuglemsmo.

Han mener at Frp går over en grense med disse uttalelsene.

- Å vise selvmordsstatistikk opp mot samiholde selvmordsstatistikk mot samiskundervisning i skolen, vitner om total mangel på dømmekraft, sier Fuglemsmo.

Han mener dessuten at utsagnet er direkte feilaktig og enkelt kan avvises ved bruk av fakta.

- Selvmordsraten blant den samiske befolkningen kan jo ikke ha noe med dagens politikk å gjøre siden den studien Marthinsen misbruker, er en undersøkelse med statistisk materiale samlet mellom 1970 og 1998.

SOS Rasisme er av den oppfatning at det heller er slik at samiskundervisning er viktig for å gi folk en identitet som den kan være trygg på.

- Kunnskap om eget språk og egen kultur er helt avgjørende for å skape trygghet på hvem man er,. Samiske foreldre er ikke dårligere foreldre enn andre om de ønsker at barna skal lære samisk, sier han.

Hans råd til Frp-ledelsen er at de må ta avstand fra Marthinsens uttalelser.

- Partiledelsen må gjøre det klart for alle at de mener Marthinsens påstander om sammenhengen mellom samiskundervisning og høye selvmordstall er helt forkastelig. Om de ikke gjør det, står partiet igjen frem med en toleranse for rasisme i egne rekker, avslutter Fuglemsmo.