Gå til meny

Fire femtedeler av verdens flyktninger tas imot av utviklingsland viser nye rapport.