Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 25.08.2011
SIANs omstridte løpeseddel, slik den ligger på deres egne nettsider.

Organisasjonen SIAN og deres leder Arne Tumyr bedriver regelrett hets av muslimer med sitt utspill om at muslimer vil være i flertall i Norge innen 2060. Det mener SOS Rasisme.

Selv hevder de at de har spredt over ti tusen flygeblader med denne hetsen den siste måneden. Selv hevder de at brosjyren er bygd på rene fakta.

- Men store deler av brosjyren er vrøvl fra ende til annen, sier Sondre Sæbjørnsen i SOS Rasisme. Han peker på at det er flere beviselige faktafeil i SIAN-propagandaen.

Hårreisende

I motsetning til SIAN mener SOS Rasisme at Norge fører en alt for streng innvandringspolitikk.

- Siden 1975 har det vært innvandringsstopp til Norge. Det er lite rom for ytterligere innstramninger, selv om flere av de store partiene ønsker dette. Men faktum er at sju av ti innvandrere til Norge kommer fra EU-landene, påpeker Sæbjørnsen som et svar til SIANs påstand om at innvandring til Norge må stoppes.

- I dag utgjør de som er registrert i muslimske trossamfunn knapt to prosent av den norske befolkningen, eller rundt 100.000 mennesker. Arne Tumyr påstår at det fins 260.000 muslimer i Norge, noe som beviselig er feil – men å påstå ut fra et slikt tall at muslimer vil være i flertall i 2060 er likevel hårreisende, mener Sæbjørnsen.

Han mener også SIANs påstand om at muslimer er «pålagt å drepe, avbryte avtaler med og drive terror mot ikke-muslimer» er sprøyt og i strid med loven. SIAN mener dette vil trå i kraft når muslimene visstnok skal komme i flertall i Norge i 2060.

Anmelder SIAN

- Dette er regelrett hets av norske muslimer, mener Sæbjørnsen og sier at organisasjonen vil politianmelde SIAN for brudd på straffelovens § 135A, den såkalte rasismeparagrafen.

Sæbjørnsen mener også at desinformasjonen SIAN kommer med, er typisk for den såkalte innvandringsdebatten i Norge.

- Fakta har en tendens til å måtte vike for myter og regelrett oppspinn når norsk innvandringspolitikk skal diskuteres. Disse påstandene florerer, særlig i ulike internettfora. Likevel forsøker de å gjøre seg til martyrer og sier at meningene deres ikke får plass i den offentlige debatten. Men hvorfor skal vi ha plass til ren løgn og fordreiing av fakta? spør Sæbjørnsen til slutt.