Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 14.10.2011
Kenneth Fuglemsmo, Trøndelag SOS Rasisme. Foto: SOS Rasisme

Trøndelag SOS Rasisme reagerer sterkt på skjending av det muslimske bønnerommet på universitetet i Trondheim. – Vi kjenner til fra studenter på NTNU at det tidligere også er skrevet nazistiske ytringer på NTNU, sier Kenneth Fuglemsmo, leder for SOS Rasisme i Trøndelag.

Fuglemsmo mener dette stikker hull på myten om at utdanning er et hinder for rasisme. Han hevder at til alle tider har den verste rasismen kommet fra toppen av samfunnet. – Vi så i Tyskland at mange av lederne i nazipartiet var akademikere, forteller Fuglemsmo.

- Det er på tide å rive vekk det fordummende sløret av tanker om at akademisk kunnskap og utdanning i seg selv motvirker rasisme, slår Fuglemsmo fast. – Skal vi bekjempe rasisme må det skje på alle arenaer der folk samles. Også på universitetene trengs det en kompromissløs kamp mot alle former for rasisme, om det er hakekors-tagging eller artikler som har et akademisk preg, avslutter han.