Gå til meny

Rett fra klippebordet kommer filmen om Emanuel. Han har vært åtte år i Norge og identiteten hans er ukjent. Han kan verken være her eller sendes ut.