Gå til meny

Oslo kommune prøver nå å kneble denne protesten ved å gjøre leiren ulovlig. Deres stemme er viktig, fordi den forteller oss nordmenn om en vanskelig situasjon i Norge, skriver Magnus Eriksson.

Det er derfor viktig at denne stemmen fortsatt får bli hørt, slik at vi som bor her har mulighet til å gjøre noe med det. Vi ønsker at Oslo kommune trekker sin anmodning om at leiren fjernes, slik at våre venner kan fortsette sin fredlige protest.

I dag formiddag fikk den lille gruppen av palestinere som holder til utenfor Jakobs kirke beskjed om at deres teltleir må fjernes, innen søndag klokken 24.00. Beskjeden kom ikke fra kirken, som støtter dem og deres sak, men nok en gang fra Oslo kommune. Palestinerne har holdt til utenfor Jakobs kirke siden april måned i år. I denne tiden har de spist mat sammen, som de har laget over åpen ild, i teltleiren. De har servert tusentalls kopper med te til tilfeldige besøkende, som undrer seg over hvordan disse menneskene har havnet her. De har sovet i varme, kulde, storm og regn i den våteste sommer i mannsminne. De har grått sammen, de har danset sammen, de har kranglet og ledd sammen – og mange av oss besøkende har tatt del i alt dette. Denne teltleiren er blitt deres eneste hjem, som de åpenhjertelig har delt med alle som ønsker det. Våre venner som bor i teltleiren kjenner ikke hverandre fra før, men nå er de gjennom varme, kulde, sult og sorg sveiset sammen til en familie, en familie mange føler seg som en del av.

Teltleiren er for dem et hjem, men det er også deres stemme i en verden der det ikke alltid er så lett å bli hørt. Leiren er en politisk aksjon, som er et uttrykk for en feilslått norsk asylpolitikk. Derfor er det viktig at vi ikke lar det gå ubemerket hen, når Oslo kommune ønsker å kneble denne stemmen. Vi er mange som har engasjert oss for å få flest mulig oppmerksomme på det budskapet palestinerne ønsker å formidle til oss.

Frem til 2009 anerkjente norske myndigheter palestinske flyktningers behov for beskyttelse i stor grad. Denne beskyttelsen får de ikke lengre fra Norge, under påstand om at det er trygt å returnere dem. Flerfoldige internasjonale organisasjoner vedkjenner derimot at det ikke er trygt å reise tilbake. Norske myndigheter fraråder også sine egne borgere om å reise til det området de ønsker å sende våre venner til.

Oslo kommune prøver nå å kneble denne protesten ved å gjøre leiren ulovlig. Deres stemme er viktig, fordi den forteller oss nordmenn om en vanskelig situasjon i Norge. Det er derfor viktig at denne stemmen fortsatt får bli hørt, slik at vi som bor her har mulighet til å gjøre noe med det. Vi ønsker at Oslo kommune trekker sin anmodning om at leiren fjernes, slik at våre venner kan fortsette sin fredlige protest.

Herved er dere alle invitert til å delta i en fredelig markering, utenfor Jakobs kirke, fra fredag 21. oktober fra klokken 17.00 og frem til politiet kommer og fjerner leiren. Ta med soveposer, varme klær og demonstrasjonslyst.

Møt opp og støtt en rettferdig behandling av palestinske flyktninger i Norge!