Gå til meny

Hvordan skal man illustrere det vanskelige livet for de papirløse flyktninger i Norge med noe som vil være gjenkjennbart for mette og trygge nordmenn? spør Karl Eldar Evang.