Gå til meny

Kampen för papperslösas rätt att bygga en framtid i det land man ofta levt i under omänskliga förhållanden i många år och är en central del av arbetet för en mänsklig flyktingpolitik. Den handlar inte nödvändigtvis om att alla som vill skall få bo var de vill i världen, utan kanske mer om att människor som inte kan återvända ges chansen till värdiga liv och lika rättigheter.