Gå til meny

Sametingets visepresident møter barne- og likestillingsministeren i dag.