Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 01.12.2011
Mohammad ble arrestert på vei til demonstrasjon mot rasisme 30. november 2011

På torsdag ble den første palestineren fra teltleiren ved Kulturkirken Jakob i Oslo arrestert og sendt til Trandum utlendingsinternat. Mohammad var på vei for å demonstrere mot rasisme da han ble arrestert.

Siden 5. april i år har rundt tredve papirløse palestinere i Oslo demonstrert for å få bli i Norge og for å kunne leve et verdig liv. De har satt opp en provisorisk teltleir ved Kulturkirken Jakob i Hausmanns gate og holder demonstrasjonen gående hver eneste dag.

De papirløse palestinerne har alle fått avslag og ønsker ikke lenger å råtne på mottakene staten stuer dem inn på. Mottakene er isolert fra resten av samfunnet, og vi har nok av eksempler på forferdelige boforhold som bryter ned mennesker mentalt. Mottakene er et nyttig verktøy staten bruker for enkelt å sende mennesker til tortur og død, uten at noen får vite om det og kan reagere. Palestinerne ved Jakobs kirke har ikke valgt å bo på gata i Oslo, de har ikke valgt å bo i telt. Den norske staten har tvunget våre papirløse venner ut på gata.

Som om ikke boforholdene, sykdom og trusselen om storming av leiren skulle være nok så valgte staten onsdag 30. november å sparke enda litt hardere på de som allerede ligger lengst nede . Sivilkledde menn fra Politiets Utlendingsenhet(PU) arresterte en av de papirløse demonstrantene, 21 år gamle Mohammad. Han var på vei til Youngstorget for å delta på en demonstrasjon mot rasisme, men kom seg så vidt ut av teltleiren før han ble ført bort. På under en time etter arrestasjonen mobiliserte palestinerleiren rundt femti aktivister som gikk samlet til PUs kontorer for å avholde en fredelig demonstrasjon. Politiet ville tydeligvis ha et annet utfall på situasjonen og forsøkte å provosere fram bråk ved å møte opp utstyrt med pansrede biler, hjelmer, skold og tåregass.

SOS Rasisme krever at de stats- og papirløse palestinerne ved Jakobs kirke får innvilget asyl og et grunnlag for et verdig liv.

Gi opphold til papirløse!

Kamp mot all rasisme!