Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 16.05.2012

Dagbladets Eiliv Frich Flydal forsøker på nytt å koke suppe på en spiker. Han bruker som vanlig metoden med klipp og lim for å få laga til en historie som kan sverte SOS Rasisme.

Han har bare tatt med det som passer han i e-posten nedenfor. Dagbladet forsøker nå å mistenkeliggjøre at vi orienterte våre lokallag at LNU ville forsøke å ta beslag i lokallagenes bankkonti. LNU har fått en dom mot sentralleddet i SOS Rasisme, dette er en dom som er anka, den er derfor ikke rettskraftig. Våre lokallag er ikke dømt for noe som helst. På tross av dette har LNU klart å ta beslag i bankkontiene til noen av våre lokallag. Vi bestemte oss derfor for å advare våre lokallag mot dette, vi ba dem om å ta ut de midlene som de hadde. Våre lokallag har full rett til å beskytte sine midler.

Vi har aldri krevd at lokallag skulle innbetale verdier til sentralleddet i organisasjonen, sjøl om Flydal forsøker å legge opp til det i sine spørsmål.

Det journalister burde ha stilt spørsmål med er hvorfor LNU forsøkte å ta kontroll over lokallagenes bankkonti sjøl om de ikke hadde noe rett til dette.

Hver krone på de kontoene dette gjelder tilhører lokallag i SOS Rasisme. Lokallagene har ikke ansvar for sentralleddets gjeld. Det er hårreisende at LNU forsøker å stjele disse pengene, og at Namsmannen har gitt dem mulighet til dette i forhold til noen kontoer.

Lokallagene våre er egne juridiske enheter. De kan ikke trekkes inn i en sak som kun angår sentralleddet.


Den 16.05.2012 17:57, skrev Eiliv Frich Flydal:

Hei!

Vi sender dere denne eposten fordi vi jobber med en sak angående tømming av lokallagskontoer i SOS Rasisme i fjor vinter.

I en epost sendt av daglig leder i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, fra epostadressen “hovedkasserer@sos-rasisme.no” på ettermiddagen 2. desember til dere (xxxxxx@sos-rasisme.no, xxxxx@sos-rasisme.no, xxxxx@sos-rasisme.no, xxxxxxxxxxx@sos-rasisme.no, xxxxxxx@sos-rasisme.no, xxxxxx@sos-rasisme.no og xxxxxxxxx@sos-rasisme.no) står blant annet:

ALLE bankkonti må tømmes så raskt som mulig, det bør tas ut i kontanter, alt som står på kontoen. Et annet alternativ er å føre dette videre til andre bankkonti.

Hvis noen av lokallagene ønsker å nedlegge lokallaget så kan disse pengene settes inn på konto 3240.17.xxxxx

Vi trenger å få snakka med alle lokallaga i løpet av 24 timer

Vi har snakket med flere som ble oppringt under dette arbeidet tidlig i desember og som har bekreftet at det foregikk.

1: hva er bakgrunnen for at man valgte å tømme lokallagskontoer? Og hvor mange ble tømt i denne operasjonen? Og hvor mange sentrale kontoer ble tømt på tilsvarende vis?

2: ønsket SOS Rasisme med dette å hindre namsmannen i å ta pant i pengene på kontoene?

3: hvor er pengene som ble overført til denne bankkontoen i dag? Ifølge Haugesund Sparebank, så står det lite penger på kontoen nå.

4: dersom pengene ble tatt ut fra kontoen nevnt over, hvem tok det ut? Hvor havnet pengene? Og hvor mye penger var det snakk om?

5: hvem deltok i arbeidet med å be lokallagsledere ta ut penger i kontanter, eller å sende dem til kontoen?

6: hvor store pengebeløp ble samlet inn gjennom denne operasjonen?

7: Hvorfor har man valgt å hente verdier ut av lokallagenes kontoer istedet for å betale kravene som har kommet?

8: hvorfor valgte man å legge opp til å trosse lokale lag som ville beholde pengene?

9: noe dere vil legge til?

Saken blir å finne i avisa som er på gata 18. mai, dvs at svar må sendes meg i løpet av kvelden eller før endt arbeidsdag (16:00) i morgen.

Går det bra?

Vennlig hilsen / kind regards

Eiliv Frich Flydal

Journalist

Dagbladet – www.db.no

+47 45 29 18 36

eiliv@db.no

Twitter: @eiliv_