Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 18.05.2012
Noen der ute som ikke følger stimen? - Foto: Mila Zinkova + SOS Rasisme CC/by-sa/3.0

NTB bryter på nytt den plikten de har for å gi personer og organisasjoner som blir utsatt for påstander retten til samtidig tilsvar.

De har systematisk brutt tilsvarsretten som SOS Rasisme har i saker som omtaler oss. Det siste eksempelet på dette er her.

Denne meldinga gikk ut 18. mai, og vi vil be om at alle medier som har brakt denne NTB-meldingen også bringer vår korrigering.

Oppslaget i Dagbladet er en del av heksekampanjen som avisa har drevet nå i flere år. Dette er et nytt eksempel på at suppe blir forsøkt kokt på en spiker.

Den virkelige historien kunne NTB ha fått hvis de hadde gitt oss tilsvarsrett.

SOS Rasisme forsøkte ikke å tømme sentrale konti i desember. Dette hadde vært helt meningsløst siden disse hadde blitt blokkert for oss flere uker tidligere. Det vi oppdaga var at LNU ikke bare tok beslag i sentrale konti, men at de også forsøkte å ta beslag i bankkonti som tilhørte lokallagene i SOS Rasisme. Lokallagene er egne juridiske enheter og hefter ikke for krav som er retta mot sentralleddet. Da vi så at Namsmannen i Haugesund aksepterte alle krav fra LNU uten å foreta en egen vurdering for å sjekke holdbarheten av disse, advarte vi våre lokallag om at LNU ville kunne komme til å forsøke å ta beslag også i disse kontiene.

Lokallagenes midler er lokallagenes eiendom, det er derfor lokallagenes fulle rett til å forsvare seg mot å få sine midler tatt i arrest.

SOS Rasisme redegjorde allerede 16. mai for forholdet.