Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 31.05.2012
Fru Justitia spiller tydeligvis ingen rolle når Studieforbundet Næring og Samfunn skal vedta hvem som kan være med og ikke.

Studieforbundet Næring og Samfunn har ekskludert SOS Rasisme før studieforbundet har starta opp. Men noen grunn for å ekskludere oss hadde de ikke.

Heller ikke på nettsidene sine omtales det noen som helst årsak til at SOS Rasisme skulle ekskluderes. Det er heller ikke sant at SOS Rasisme fikk begrunne sin anke på suspensjonsvedtaket.

SOS Rasismes representanter på årsmøtet måtte tegne seg i debatten for å redegjøre for vår anke. I denne debatten kunne en tegne seg maksimalt to ganger og fikk da taletid på tre, henholdsvis to, minutter. Dette gjorde at det ikke ble mulig å svare på spørsmål som kom opp.

Vi synes dette minner lite om demokratisk eller grundig behandling. Det er også uredelig å nekte delegatene fra SOS Rasisme stemmerett i denne saken, samtidig som de kunne stemme i alle andre saker tidligere på årsmøtet.

Les vår anke her.