Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 11.10.2012

Mandag 15. oktober skulle advokat.no føre saken for SOS Rasisme mot barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Haugaland Tingrett. Torsdag 11. oktober kl. 15.00 trakk advokatfirmaet seg fra saken.

advokat.no var ikke lenger fornøyd med finansieringen av sine utgifter på tross av at denne var foreslått av dem. Vi kan ikke forstå at dette er i samsvar med god advokatskikk.

SOS Rasisme har ikke fått statlige tilskudd de siste tre åra. Vi har i tillegg hatt store utgifter til første runde i rettssaken mot LNU. Det finnes ikke alternative måter for oss å finansiere denne rettsaken på.

Vi har stått opp mot motstandere som har ubegrensa ressurser, det har sjølsagt ikke SOS Rasisme. Å ha staten som motstander i rettsapparatet er som å være David i møte med Goliat, men uten slynge.

Det er svært beklagelig at vi ikke får prøvd vår sak i retten.

Departementet hadde tatt ut søksmål mot SOS Rasisme med bakgrunn i to forhold; familiemedlemskap og vårt regnskap for 2008. Den klart viktigste saken var spørsmålet om familiemedlemskap.

SOS Rasisme er sikre på at vi er på helt trygg grunn i dette spørsmålet. Vi ville i retten være istand til å dokumentere at vårt familiemedlemskap var svært godt av departementet gjennom flere kontroller.

Vi ville også kunne dokumentere at departementet allerede i 2001 skriftlig hadde akseptert vår bruk av familiemedlemskap og at personer som arbeidet med disse sakene i departementet sjøl hadde benytta seg av dette familiemedlemskapet for sine egne barn over 15 år. Vi ville også dokumentere at vår statsautoriserte revisor på eget initiativ hadde undersøkt vårt familiemedlemskap og funnet dette innenfor regelverket.

SOS Rasisme finner det klart urimelig at vi skulle ha kommet frem til at vårt familiemedlemskap ikke var i samsvar med regelverket, når vår revisor ga oss klarsignal, når departementet undersøkte og klarerte, og når de som arbeidet full tid med ordningen i departementet sjøl benytta seg av ordningen for sine egne barn over 15 år.

Når det gjelder spørsmålet om vårt regnskap for 2008 så har vi en rekke ganger akseptert å bli kontrollert i forhold til regelverket.

Disse sterke bevisene får vi nå ikke anledning til å legge frem i åpen rett. Vi ser her at makt vinner over rett. Vi beklager at det er blitt sånn, men vi har ikke lenger ressurser til å stå imot de kreftene som ønsker å knuse oss.

SOS Rasisme har lagt ned et enormt arbeide gjennom mange år mot rasisme og nazisme og for likeverd. Dette viktige arbeidet, føres i dag videre av en rekke lokallag over hele landet. Kampen fortsetter uansett.