Gå til meny

Regjeringen vil utvise kriminelle utlendinger uten dom, dersom det er skjellig grunn til å mistenke at det er begått eller planlagt en straffbar handling. Forslaget vekker sterke reaksjoner.

Fra toppmenyen

Fra toppmenyen

Nyheter:

Organisasjon:

Ressurser: