Gå til meny

Shabana Rehman har en dypt personlig profil i det norske samfunnslandskapet og har slik gitt uvurderlige bidrag til å bryte ned det stereotype bildet nordmenn flest har av folk med innvandrerbakgrunn. Hun snakker og skriver i kompromissløse ordelag om temaer som engasjerer henne, men fører pennen for egen regning.

Fra toppmenyen

Fra toppmenyen

Nyheter:

Organisasjon:

Ressurser: