Gå til meny

Den norske inte greringsdebatten har tatt et stort skritt fremover takket være Shabana Rehman, men nå må foreldregenerasjonen på banen. De unge jentenes kamp har tatt luven fra dem, skriver sosialantropologen Unni Wikan.

Fra toppmenyen

Fra toppmenyen

Nyheter:

Organisasjon:

Ressurser: