Gå til meny

De samiske områdene ble på 17- og 1800-tallet kolonisert på lik linje med bla. Amerika og Afrika. På lik linje med annen kolonisering ble rasismen brukt som et middel for å knekke urfolkets rettigheter. Finnmarksloven et skritt i riktig retning. Med finnmarksloven vil samene få større råderett over eget land

Fra toppmenyen

Fra toppmenyen

Nyheter:

Organisasjon:

Ressurser: