Gå til meny

Anken i saka til Avin Yousef Khadir står i motsetnad til dei politiske signala frå regjeringa om at det skal leggjast større vekt på barns beste og tilknyting til landet i asylsaker, hevdar advokat Ellen-Karine Hektoen.

Fra toppmenyen

Fra toppmenyen

Nyheter:

Organisasjon:

Ressurser: