Gå til meny

Når dere driver et lokallag er det noen formelle områder som er viktige å ha et godt grep om. Ett av disse områdene er regnskapsføring. Det er ikke vanskelig å føre et regnskap så lenge en husker på følgende små huskeregler:

  • Et lokallag må velge en kasserer/ økonomiansvarlig.
  • Det er kassereren som er ansvarlig for lagets penger.
  • Alle utgifter og inntekter må dokumenteres i regnskapet med bilag. Det vil si at en må ta vare på kvitteringer ved kjøp av ting til lokallaget, og umiddelbart sette inn “meldinger om kreditering” og kontoutskrifter fra banken.
  • Bilagene må oppbevares sammen med kontoutskrifter i en egen perm.
  • Hvis permen mot formodning skulle forsvinne, er det lurt å ta kopier av alt i permen fortløpende. Plasser kopiene i en annen perm, som du oppbevarer et annet sted enn originalpermen. (For eksempel kan du oppbevare originalpermen på kontoret og kopipermen hjemme. Har dere ikke kontor kan du kanskje ha originalpermen hos kasserer, og kopipermen hos en annen i styret.
  • Aldri bruk lokallagets konto til din egen private “nødkasse” – begynner du først å låne penger av denne kommer du fort ut i uføret. La heller ikke andre få bruke kontoen – den er kun for lokallagets aktiviteter.
  • Gå gjennom regnskapet sammen med lokallaget med jevne mellomrom, det er ikke helt sikkert at du ser eventuelle feil alene.
  • Et oversiktlig regnskap letter økonomiarbeidet enormt mye, bruk gjerne vår standard regnskapsmal. (Excel-format) Denne måten å sette opp regnskapet på er veldig oversiktlig, og gir deg veldig god kontroll.

    Lykke til!