Gå til meny

“17. mai for alle” som begrep så dagens lys for 26 år siden i 1983. Bare noen dager tidligere hadde det blitt ringt inn en bombetrussel mot 17. mai toget i Oslo. Trusselen kom fra det nazistiske miljøet som mente barnetoget var blitt for fargerikt. “17. mai for alle” oppsto som en reaksjon og protest mot de som ønsket å misbruke nasjonaldagen til å spre nasjonalsjåvinistisk og rasistisk propaganda.

I 1985, to år etter, ble SOS Rasisme i Norge stiftet. Folk så behovet for en bred front mot den økende rasismen. Kampen mot Apartheidregimet i Sør-Afrika hadde lenge engasjert mange. Stadig flere tok et standpunkt til forsvar for “de nye landsmennene”, og viste samtidig aktiv motstand mot nazistiske og voldsrasistiske grupper. Antirasisme var i ferd med å bli ett innarbeidet begrep.

Rasismen vil ha oss til å tro at mennesker er fremmede. Den vil ha oss til å tro at “de fremmede” er en trussel mot det gamle, det norske. Men mennesker er ikke fremmede, og innvandrere er ikke en trussel mot samfunnet. Mennesker med forskjellig bakgrunn, forskjellige erfaringer og forskjellige kunnskaper er en styrke og viktig ressurs for samfunnet vårt.

Det som står i veien for det flerkulturelle samfunnet er ikke de mange menneskene med forskjellig bakgrunn, erfaringer og kunnskaper. Det er rasismen som står i veien.

Det store flertallet av folk i Norge, uansett bakgrunn, ønsker å bidra til samfunnet. Folk ønsker seg en trygg jobb, å få seg et trygt sted å bo og gjerne bli kjent med naboen sin. Folk ønsker å bli en integrert del av samfunnet de lever i. Rasismen står i veien for et slikt samfunn. Rasismen hindrer integrering.

Vi må anerkjenne at norsk kultur verken er homogen eller statisk, den har aldri vært det og vil heller aldri bli det. For å få et integrert og flerkulturelt samfunn trenger vi steder å møtes, der alle kan delta på likt grunnlag. Vi trenger steder der vi kan samles og feire at vi har et mangfold, og at vi er glade for det. Det er det 17. mai for alle handler om!

Å organisere seg og stå sammen er fortsatt den beste måten å vinne en kamp. For å jobbe mot rasisme er en kamp, det er en kamp om hodene til folk. Rasisme er resultatet av fordommer som har fått gro i fred. Antirasisme handler om å fjerne disse fordommene, og erstatte de med ønsket om et samfunn for alle.

SOS Rasisme er skapt ut fra erkjennelsen om at fordommer, diskriminering og trakassering er alles problemer, ikke bare ofrenes. Et samfunn som ikke gir trygghet til alle er ikke et trygt samfunn for noen.

For å skape samfunn fritt for rasisme trenger vi antirasistisk organisering og arrangementer som 17. mai for alle, og vi trenger at flertallet av folk i Norge står sammen om disse verdiene.

Ta et standpunkt – Bli med i SOS Rasisme i dag

For SOS Rasisme er 17. mai en antirasistisk merkedag. Vi ønsker å markere at 17. mai er nasjonaldagen for alle som bor i Norge, uansett hudfarge. Vi håper alle blir med på festen! Gratulerer med dagen!