Gå til meny

Her kommer forslagsskjema for landsmøtet i 2010.

Lokallag:
Ditt navn:
E-post:

Hva er det forslag til?

Hvilket punkt er forslaget til (i dagens arbeidsprogram/ vedtekter/ prinsipprogram)

Forslag: