Gå til meny

I henhold til vedtektene skal landsmøtedelegatene velges på innkalt medlemsmøte. Innkallingen kan skje skriftlig på disse to måtene:

1. Innkalling i AntirasisteN

Alle lokallag vil få anledning til å sette en annonse i nr. 1/2010 av AN, annonsen må inneholde følgende:

  • Hvilket lokallag
  • Sted
  • Dato
  • Tidspunkt

Frist for innlevering av dette er 28.01.10, dette meldes inn her:

Skjema for innlevering av annonse

Fristen er gått ut for å levere inn annonser til AN 1 – 2010

2. Adresseetiketter fra Økonomiutvalget(ØU)

Disse bestilles her:

Fristen er gått ut for å levere inn annonser til AN 1 – 2010

Det må være minst 2 uker fra innkallinga går ut til delegatvalg- og årsmøtet holdes. Siste frist for å bestille adresseslipper/utsendelse fra ØU er 7.2.10

Det er ikke mulig å gjennomføre delegatvalgsmøte uten å bruke alternativ 1 eller 2, hvis noen gjør dette så vil disse delegatene ikke bli godkjent av landsmøtet. Vi anbefaler våre lokallag å gjennomføre årsmøte samtidig med delegatvalgsmøte.

Forslaget til tekst til innkalling til delegatvalgsmøter vil bli lagt ut under.

Det er fullt mulig å både ha annonse i Antirasisten og å sende ut brev til hver enkel, men det holder å ha enten annonse eller brev.

  • Her kommer mal for innkalling