Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 12.04.2010
Eia sitter som et tent skolelys og lytter ukritisk til en amerikansk rasist.

Episode 6 av Harald Eias program Hjernevask skulle ikke vært vist.

I episode 6 av programmet Hjernevask gjør Eia seg til mikrofonstativ for rasistisk tenkning. Han kan gjemme seg bak at han ikke selv konkluderer om intelligens er knyttet til folkegruppe, men programmet framstiller politiske teorier som biologisk forskning.

Eia intervjuer ikke biologer om disse spørsmålene. Han intervjuer Charles Murrey som står bak boka ”Bellkurven” fra 1994. Denne boka har møtt massiv kritikk fra forskerhold og kan slett ikke tas for god fisk. Murrey er ikke biolog. Hans prosjekt forklarer folks posisjon i samfunnet ut fra genene deres og kan dermed legitimere teorier om fødte herrer og fødte tjenere.

Individuelle forskjeller avgjør

Forskningsprosjektet Human Genome Project, som fortsatt pågår, har vist at det ikke er klare genetiske skiller mellom grupper av folk. Det er bare mange glidende overganger, og stor variasjon innenfor gruppene. De individuelle forskjellene mellom mennesker er store – mye større enn de små og glidende overgangene mellom folkeslag. Individer forandrer seg dramatisk under forskjellige miljø.

Menneskers intelligens ligger ikke i genene men i evnen og mulighetene til å lære av sine omgivelser. Den siste tiden har TV-programmer der barn lærer på nye måter vært populære. Disse viser tydelig at forskjellig miljø gir forskjellig resultat – med de samme elevene.

Skjebnetro

Å tro at genene bestemmer hva slags liv man får er skjebnetro. Det har ingenting med moderne vitenskaplig forskning å gjøre. Hjernevask blir denne gangen en gavepakke til rasister, som får akademiske fraser å støtte seg på.

Biologi er ikke farlig , men det er ikke biologi som legges fram i Hjernevask – det er et politisk prosjekt som legitimerer rasisme.