Gå til meny

Kjønnsforsker Harriet Bjerrum Nielsen kom med sterk kritikk av Harald Eias “Hjernevask”.