Gå til meny

Ved regionvalget i Italia overtok de regjerende partier nylig makten i så å si alle regioner, selv regioner som tradisjonelt har stemt sosialdemokratisk.