Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 24.05.2010
db-forside

13. mai og 20. mai la vi ut epostvekslinger som viste Dagbladets metoder. Nå kommer mer.

Jan Erik Skretteberg, 2. vara til SOS Rasismes landsstyre, har nå opplevd Dagbladets metoder.

Nok en gang er stikkordene manipulering og manglende svar på henvendelser. Epostene har denne gangen gått til Dagbladets journalister Espen Sandli og Eiliv Frich Flydal med kopi til nyhetsredaktør Lars Helle og nyansatt redaktør Lars Helle.

PS! Den eldste e-posten ligger øverst, de nyere følger så nedover:


20. mai kl.1701 skrev Jan Erik Skretteberg følgende:

Til Dagbladets nyhetsredaktør Morten Øverbye

Kopi til redaktør Lars Helle, journalist Eiliv Frich Flydal og journalist Espen Sandli

11. mai ble jeg sammen med andre ansatte og tillitsvalgte i SOS Rasisme “avslørt” som kommunist. At mine politiske holdninger kan være interessante for Dagbladet, tar jeg egentlig som et stort kompliment, sjøl om dette ikke bør være noen hemmelighet for Espen Sandli.

I en bildemontasje både i papirutgava og på nettoppslaget blir det framstilt som om jeg i 2008 tjente 240.000,- kroner brutto på min 40 % stilling i SOS Rasisme. Dette faller på sin egen urimelighet, men dessverre er det slik at flere har tatt dette for god fisk, siden Dagbladet ikke viser redelighet nok til å klargjøre dette for folk.

Seinest i dag kunne jeg lese følgende om meg sjøl og 2. nestleder i SOS Rasisme, Christiane Muribø, i Hallingdølen:

“Han har installert seg med betaling langt høgare enn det ein vanleg sjukepleiar kan rekne med. Ei kameratinne i nettverket har 210.000 kroner i løn for ei 10 prosent stilling.”

(http://www.hallingdolen.no/meiningar/ytringar/article164776.ece)

Dersom dere tar dere bryet med å søke på navnet mitt i skattelistene for 2008 (For eksempel gjennom VG Nett sine sider http://skattelister.no), vil dere finne at jeg hadde kr. 96 772,- i inntekt for 2008.

Derfor kan det også tolkes ut fra Dagbladets oppslag som om jeg er skattesnylter siden det ikke går klart fram hva som var min reelle lønn i 2008.

Jeg ber dere derfor utvise et minimum av redelighet og endre grafikken slik at det går fram hva som er SOS Rasismes reelle lønnsnivå.

Med antirasistisk hilsen,

Jan Erik Skretteberg


Han fikk svar fra Eiliv Frich Flydal kl.1714 samme dag:

Hei! Sikter du til denne grafikken? http://www.dagbladet.no/2010/05/11/nyheter/sos_rasisme/medlemsrot/innenriks/tjen_folket/11675184/

Vi har gjort en justering for å gjøre det tydelig at det her er snakk om lønnstrinn, ikke utbetalt lønn.

Er misforståelsen du sikter skjedd med den nye utgaven, tror du?

Eiliv


Skretteberg svarte kl.1722:

Hei Eiliv.

Kopi til Morten Øverbye, Lars Helle og Espen Sandli.

Jeg veit ikke hvor Hallgrim Berg har sett, men misforståelsen er der uansett. Og den er det dere som er ansvarlig for, noe som går ut over meg.

Jan Erik


Flydal fulgte opp kl.1747:

Hei Jan Erik.

Det forstår jeg. Vi har altså utviklet grafikken videre for at det ikke skal kunne oppstå misforståelser rundt faktainformasjonen i boksene.

Er det slik at du mener vi bør gjøre noe annet der, så er vi åpne for innspill. Vi har en utfordring i at Kjell Gunnar Larsen ikke vil oppgi lønnsnivå eller ansatte for 2009og 2010 og derfor kan vi heller ikke oppgi utbetalt lønn, men bare lønnstrinnet og stillingsprosent for 2008.

Dersom du ønsker det endret i den retningen, så må du neste ta det med ham, så kan vi ordne videre her.

Eiliv


Dagbladet-journalistens konkrete utfordring ble besvart av Skretteberg:

Hei Eiliv.

Da legger jeg til kopi til Kjell Gunnar også.

Hvorfor kan dere ikke bare skrive at dere mener jeg har ei årslønn for 2008 på kr.96.000,-?

For å forklare ytterligere: Det regnes ut sånn:

Lønnsnivået for 100 % stilling er 240.000,-.

For 40 % stilling blir det da 96.000,-, siden 240.000 multiplisert med 0,4 blir 96.000,-.

Vanskeligere er ikke regnestykket. Jeg mener å huske at jeg lærte prosentregning enten i sjette klasse eller tidlig på ungdomsskolen.

Hva som er lønnsnivået til de ansatte i organisasjonen og forsåvidt også hvem som er ansatt, er ikke noe Dagbladet har krav på å vite.

Jan Erik


Skretteberg fikk ikke svar, derfor sendte han følgende epost til de samme personene kl.1628 den 21. mai:

Hei igjen Eiliv.

Kopi til Espen Sandli, Lars Helle og Morten Øverbye

Dere har fortsatt ikke retta opp i grafikken på det viset som jeg foreslo. Altså ligger rommet for misforståelser der ennå.

Jeg gav et konkret forslag til hvordan dette kunne løses.

Er dette en bevisst strategi fra Dagbladet for å få folk til å tru at SOS Rasisme-ansatte og -tillitsvalgte grafser til seg statlig støtte og kjører de ned i egen bukselomme i lønnsmidler, slik det er fremma påstander om blant annet vedrørende min person?

Jan Erik


Heller ikke denne eposten fant noen i Dagbladet-redaksjonen det for godt å besvare. Skretteberg sendte så en ny epost kl.2232 den 22. mai:

Hei igjen Eiliv.

Kopi til Morten Øverbye, Lars Helle og Espen Sandli

Ser her (http://www.dagbladet.no/2010/05/22/nyheter/innenriks/tjen_folket/sos_rasisme/11795415/) at grafen fortsatt ikke er endra.

Følg mitt konkrete forslag og skriv rett ut i tall hva dere mener er årslønna til folk. I kommentarfeltet kan jeg lese følgende:

“Espen Johansen sa, 1 time og 52 minutter siden: staten må være passe dumme

pengene renner ut , en hadde 33% stilling og 330 000 kroner , at det går ann . å snylte på felleskapet er ikke ukjent for en kommunist"

Dette er jo det reineste sludder, men det får likevel ligge ute på Dagbladets kommentarfelt. Det samme gjelder andre kommentarer som blir varsla av folk fordi de er usaklige, rasistiske eller fulle av personangrep.

Likevel vil dere ikke beholde siste fikenblad av redelighet ved å rette opp grafen, slik at disse misforståelsene, som jeg nå tør påstå er skapt av dere for å villede, bakvaske og forvirre, kan unngås.

Etterrettelighet og redelighet finnes neppe i ordbøkene som kanskje fins i Dagbladet-redaksjonen.

Jan Erik


Dagbladets Espen Sandli valgte å besvare på følgende vis samme kveld kl.2259:

Viser til at det under grafikken på vedlagte lenke står: “Lønnsbeløpene viser til årslønnsgrunnlag, ikke utbetalt lønn.”

Mvh,

Espen Sandli
Journalist, Dagbladet
917 03 808


Vår mann gav seg ikke, og sendte følgende epost til de fire herrene kl.2315 – en epost som fremdeles ikke er besvart:

Hei Espen.

Kopi til Morten Øverbye, Lars Helle og Eiliv Frich Flydal.

Dersom du går litt lenger ned i denne mailutvekslinga har jeg lagt fram åssen en regner ut det som er den reelle årslønna ved hjelp av god, gammeldags prosentregning.

Hadde dere gjort det på denne måten, ville mange misforståelser som nå får lov til å bre seg på internett, vært unngått.

I SOS Rasisme legger vi vekt på å gjøre ting enklest mulig og forståelig for flest mulig. Jeg er rimelig sikker på at Dagbladet har mye å lære av å adoptere en slik tankegang.

Jan Erik