Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 09.06.2010
nye pupper

Hovedkasserer i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, har følgende innlegg på trykk i dag som et svar til Dagbladets lederartikkel 5. juni.

I Dagbladets leder lørdag 5. juni går redaktøren til harde motangrep. Lederen begynner med å påstå at Dagbladet har avslørt at noen kommunister er aktivister og ansatte i SOS Rasisme.

For min del så ble dette avslørt første gangen i avisa på våren 1990 da avisa hadde en oversikt over kommunistiske fagforeningsledere på Vestlandet.

Dagbladet refererer til en avgjørelse i Oslo kommune, det er en avgjørelse som kommunen har sendt til Dagbladet, men ikke til SOS Rasisme. De fleste vil da forstå at det er vanskelig for oss å kommentere denne. Dagbladet skriver: «tidligere kommunale tilskudd er blitt brukt til lån til eiendomsinvesteringer over hele landet.» Jeg merker meg at Dagbladet ikke lenger kaller dette for «spekulasjon», men investering. Det er jo bra at en har dempa språkbruken noe, men ellers så skyter denne kritikken fremdeles langt over mål. Oslo fylkeslag av SOS Rasisme hadde ved årsskiftet et lån på litt over to hundre tusen kroner til Aktivisteiendom AS. Jeg kan forsikre redaktøren om at det er ikke store kontorseksjonen å få kjøpt for denne summen.

SOS Rasisme har gjennom Aktivisteiendom kjøpt noen få kontorseksjoner i Oslo, Bergen og Trondheim. Disse kontorseksjonene blir brukt av SOS Rasisme. Jeg forstår fremdeles ikke logikken i at det er greit for andre organisasjoner å eie, men ikke oss. Oslo fylkeslag av SOS Rasisme har gjennom de siste 8 årene hatt frie inntekter på godt over en million kroner, alene av den grunn er det urimelig å kritisere at litt over to hundre tusen kroner var lånt ut til Aktivisteiendom ved årsskiftet.

Dagbladet skriver: «Mange millioner er saltet ned i eiendomsinvesteringer.» Sannheten er at det fra SOS Rasisme i Norges side er snakk om 3.4 millioner kroner, dette vet Dagbladet. 3.4 millioner er mindre enn den frie egenkapitalen som er blitt dokumentert i våre regnskapet gjennom flere år. Dagbladet skriver videre: «Sammenliknet med Natur og Ungdom og AUF, som har rundt en femtedel av medlemmene, er den sentrale og lokale aktiviteten påfallende lav.» Påstander blir ikke sanne fordi om de gjentas mange ganger. Google viser at vi har 106 000 treff og Natur og Ungdom har 48 900 treff på norsk. På Kvasir får vi 21 700 treff og Natur og Ungdom får 7 880. Vi synes ikke dette viser at vi har dårlig aktivitet. Å måle treff på AUF er vanskelig.

Dagbladet oppsummerer til slutt hvor mange som gransker oss. Her har nok Dagbladet både telt og trukket feil konklusjon. Det spørsmålet som den våkne leser bør spørre seg er når så mange har undersøkt så mye så lenge og det ikke finnes en eneste liten politianmeldelse, hva kan det komme av?