Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 15.06.2010
Verveskjemaet Mari-Anne Hågvår skrev seg på

Forlik viser at Mari-Anne Hågvar var medlem av SOS Rasisme.

Avisa Klassekampen lagde 5. november 2009 et stort oppslag om at Mari-Anne Hågvar var blitt regna som medlem av SOS Rasisme uten at hun var det.

Dette oppslaget ble fanget opp av NTB og spredd til alle norske aviser.

SOS Rasisme klaga denne uttalelsen inn for Forliksrådet i Oslo og partene møttes i dag. Det ble i forliksrådet inngått et forlik som viser at Mari-Ann Hågvar er enig med SOS Rasisme i at organisasjonen hadde full rett til å regne henne som medlem i 2007/2008.

Hele forliket ligger her.

Hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen sier følgende:

- Vi er glad for å kunne legge denne saken bak oss, Hågvar har erkjent det som var det viktigste for oss. Vi har, med grunnlag i det verveskjemaet som hun sjøl fylte ut, kunne regne henne som medlem av SOS Rasisme. At hun – på tross av verveskjemaets tekst – har oppfatta dette på en annen måte er noe som vi registerer, men som vi ikke tar inn over oss. Vårt verveskjema er helt klart.

Det originale verveskjemaet kan sees her.

- Alle anklager med utgangspunktet i hennes uttalelser til Klassekampen må dermed strykes.

- Vi forventer av norsk presse at denne tilbakevisningen av påstanden får et like stort oppslag som det opprinnelige oppslaget fikk.

Forliksklagen ligger her.

Vårt tilsvar til forliksrådet ligger her.