Gå til meny

Det er en sterk grobunn for nynazisme i Russland, som aldri tok et oppgjør med de autoritære sider ved nazismen etter andre verdenskrig.