Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 29.03.2011
illustrasjon3

…på tross av påtrykk fra eget departement.

SOS Rasisme ble høsten 2010 utsatt for stikkprøvekontroll fra Fordelingsutvalget(FUV) i forhold til våre medlemslister. Da FUV gjennomførte denne kontrollen sa de til oss at det de hadde å sette fingeren på bare var pirk. Vi ble derfor noe overrasket da vedtaket fra FUV kom etter noe tid, da var det plutselig store feil og mangler ved vårt medlemsregister.

Konklusjonen hadde ingen kontaktpunkter med den faktisk gjennomførte kontrollen. SOS Rasisme har i etterkant, ved å henvise til Forvaltningsloven, krevd å få tilgang til de notater som ble tatt under stikkprøvekontrollen for å se om innholdet i disse sto i samsvar med konklusjonen som FUV trakk eller om disse notatene ville vise at utvalget ikke hadde noen konkrete ankepunkter mot våre medlemslister under stikkprøvekontrollen.

Vi var sikre på at Fordelingsutvalget ville nekte oss innsyn. Da dette avslaget kom, ble saken anka videre til departementet, deres avgjørelse kan sees her. I dette brevet trykka departementet på saken ved å skrive følgende:

Departementet mener SOS Rasisme må forstås slik at de ber om innsyn også i dokumenter som er utferdiget på bakgrunn av de notater/kladder som ble tatt under stikkprøvekontrollen. Departementet vil med dette brevet be Fordelingsutvalget vurdere om organisasjonen skal gis slikt innsyn.

(Vår utheving)

Departementet ga med andre ord klare råd til Fordelingsutvalget om å gi SOS Rasisme slikt innsyn.

Seks uker senere går Fordelingsutvalget til det rimelig oppsiktsvekkende skritt å nekte oss dette innsynet, svarbrevet ligger her. Dette brevet beviser at den konklusjonen som ble trukket under stikkprøvekontrollen er den motsatte av det som til slutt kom frem i vedtaket til FUV. FUV bli tvunget til å forsøke å gi en slags begrunnelse for at de nekter innsyn. Vi siterer fra FUVs brev:

De saksforberedende dokumentene inneholder ikke utvalgets endelige avgjørelse, og vil gi et misvisende bilde av saken.

Med andre ord, stikkprøvekontrollen viste noe annen enn det som senere ble konklusjonen til FUV. Hvis disse dokumentene hadde vært i samsvar med konklusjonen så ville altså utvalget ha lagt dem frem for SOS Rasisme.

Kan det klarere bevises at dette er en styrt politisk prosess som mangler saklig grunnlag?