Gå til meny

Her finner du maler for årsmøter, delegatvalgsmøter og regnskap.

Brevmaler

Forslagene vi har laget er i samsvar med vedtektene, dere kan godt ha andre punkter i tillegg, tilleggene står i parentes. Vedtektene har alle lokallag fått tilsendt, du finner dem i tillegg på: http://sos-rasisme.no/organisasjon/vedtekter/

Viktig:

1. Dere kan laste ned og endre detaljene på brevene slik at det passer til deres lokallag. Husk også å endre den øvre delen av brevhodet, å sende ut innkalling til årsmøte i Andeby SOS Rasisme er vel ikke så morsomt?

2. Når dere skal kalle inn til slike møter i lokallagene så husk å bestille adresselapper for alle medlemmene hos Økonomiutvalget.

Ring Bjarne på 52 71 21 75 eller send en faks til 52 71 21 62 eller en E-post til: ou@sos-rasisme.no.

Regnskapsmal

Vi har laget en enkel regnskapsmal for bruk i lokallag. Følg pekeren og lagre så regnearket. Regnskapet er i excel-format. Det fins også i en google-utgave

Vi har også en side med tips til kassereren:

Årsmelding til årsmøtet i lokallaget – og protokoll fra årsmøtet

På et årsmøtet så er det vanlig/lurt å legge frem en årsmelding. Her kommet et forslag til en standard årsmelding, denne kan dere ta utgangspunkt i. Ta bort de punktene der dere ikke har noe å melde og legg til andre punkter der dere har gjort noe.

Denne årsmeldingen fra styret til årsmøtet kommer i tillegg til den årsrapporten som dere skal levere til sentralt.

Dere bør også skrive en protokoll fra årsmøtet. Under finner dere en mal for protokoll.

Reisestøtte fra kommunen

Mange kommuner gir reisestøtte i forbindelse med deltakelse på konferanser og kurs i regi av organisasjoner man er aktive i. Her er et eksempelbrev du kan bruke for å henvende deg til kommunen for å få reisestøtte.