Gå til meny

SOS Rasismes Antinaziutvalg kontaktet det amerikanske selskapet som leier ut domeneplass til nazigruppa Vigrid. Etter kort tid var sida tatt ned! Les mer for å finne ut hvordan du kan bidra til å holde internett fritt for nazipropaganda.

Internett har vært et fristed for nazistene og deres hatpropaganda. Straffeloven og den europeiske menneskerettserklæringens forbud mot rasistiske ytringer har dessverre ikke blitt håndhevet. Oppfordringer til folkemord, rein og skjær løgn blir publisert i omfattende omfang.

Ei av de største sidene for slik propaganda og voldsoppfordring er hjemmesiden til den voldelige naziorganisasjonen Vigrid. Her brukes løgn, historieforfalskning, selverklærte falske “doktorer” og stigmatisering for å vinne sympati, og siden har blitt organisasjonens viktigste rekrutteringsfront.

Det er dog ikke i SOS Rasismes skikk å gi opp! Vårt mål er å knuse all rasisme og nazisme, og ikke gi hatet hverken grobunn eller spillerom. Vi vil stå på til hvert eneste spor av råttenskapet er borte, og derfor har vi oppretta ei gruppe som jobber for å stenge slike steder.

Vi har oppretta arbeidsgruppa AOI – Arbeidsgruppa for Overvåking av Internett, som skal registrere og kjempe for å få fjerna all rasisme og nazisme på internett. Nå viser det seg allerede at arbeidet gir resultater, og Vigrids side er fjerna fra nettet.

Vi oppfordrer alle til å hjelpe oss i dette arbeidet. Meld deg som aktiv her:

<form action="http://sos-rasisme.no/sendpost" method="post" /> <input name="epostg" value="innmeldingsskjema" type="hidden"><br/> <input type="hidden" name="subject" value="[Medlem -vil bli aktiv]" />

Navn:<br/><input type="text" name="§Fornavn" /><br/><br/>

Epost:<br/><input type="text" name="§email" /><br/><br/>

Tlf:<br/><input type="text" name="§tlf_p" /><br/><br/>

Kommune:<br/><input type="text" name="§kommune" /><br/><br/>

Fylke:<br/><input type="text" name="§fylke" /><br/><br/>

<input type="submit" name="Submit" value="send" />

</form>

Kjenner du til en side med rasistisk innhold? Tips oss!

Vi trenger tips om all nazistisk aktivitet i Norge. Har du sett hakekorstagging der du bor? Kjenner du noen som har blitt med i Vigrid eller andre nazistiske grupper?

Fyll ut dette skjemaet (vi offentliggjør ingen opplysninger om deg)

<form method="post" action="http://sos-rasisme.no/moduler/post/tfpost.php" name="nazitips"> <input name="epostg" value="antinazi" type="hidden"> <input name="subject" value="[Nazitips]" type="hidden"> <input name="redir" value="http://sos-rasisme.no/start/view/9901" type="hidden">

Hva har skjedd?: <textarea name="Hva" rows="5" cols="35"></textarea>
*Når skjedde dette?: <input size="35" name="&sect;Naar" type="text">
*Hvor skjedde dette?: <input size="20" name="&sect;Hvor" type="text">
*Ditt navn: <input size="35" name="&sect;Navn" type="text">
*Ditt telefonnr.: <input size="35" name="&sect;Telefon" type="text">
*Din e-post adresse: <input size="35" name="&sect;e-post" type="text">
*Ditt bosted: <input size="35" name="&sect;Bosted" type="text">

<input value="Send skjema" name="submit" type="submit"><input name="Fyll ut på nytt" value="Fyll ut på nytt" type="reset"> </form>

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490