Gå til meny

P4 hadde onsdag 25. januar to oppslag der de angrep SOS Rasisme.

Her er våre kommentarer til de to oppslagene:

SOS Rasisme risikerer millionkrav

SOS Rasisme fikk ikke anledning til å komme med tilsvar på denne nyheten før den ble lagt ut på p4.

Når det gjelder innholdet i oppslaget så har vi følgende kommentarer:

  • Frifondstøtten som kommer gjennom LNU og som er på mellom 4 og 5 millioner kroner de to siste årene kan ikke reknes som støtte til SOS Rasisme sentralt. SOS Rasisme er forplikta til å videreformidle 95% av dette til sine lokallag, det har vi også gjort i 2008. Dette er blant annet bevist gjennom særattestasjonen fra statsautorisert revisor. Det stemmer at LNU fremdeles holder tilbake Frifondmidlene for 2009, vi kommer til å bruke den klageadgangen som LNU har, hvis det ikke nytter vil vi gå videre med saken.
  • Demokratiske spilleregler
    Vedtektene til SOS Rasisme viser at vi har en vanlig norsk demokratisk organisasjonspraksis. Våre landsmøter består at valgte delegater fra våre lokallag, landsmøtet tar alle de store avgjørelsene, mellom landsmøtene blir avgjørelser tatt av de organene som landsmøtet velger, AU og Landsstyre. Det finnes ingen grunn til å stille spørsmålet om SOS Rasisme er en demokratisk organisasjon.

Udemokratisk fylkeslag i Akershus?

Vårt fylkeslag i Akershus har ikke fungert udemokratisk, det har vi dokumentert overfor Fordelingsutvalget. I denne forbindelse skrev våre lokallag i Akershus under på at de ikke hadde noen innsigelser i forhold til demokrati i SOS Rasisme.Alle lokallag i Akershus fikk skriftlig innkalling til fylkesårsmøte i Akershus SOS Rasisme.

Det som skjedde i Akershus var at uansett hvor mye fylkeslaget dokumenterte så kom der nye krav på bordet. Fylkeslaget ga på et tidspunkt opp å trenge igjennom dette byråkratiet. Vårt fylkeslag ble utsatt for en stygg forskjellsbehandling.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490